Čas beži
Naša folklorna skupina je pričela delovati jeseni 2007 leta.
V Domžalah je bilo zelo dejavno Društvo narodnih noš. Člani so predstavljali slovenske narodne noše ter so dobili zamisel, da bi lahko tudi zaplesali. Iskali so primerno domovanje in kompetentnega umetniškega vodjo. Sreča se jim je nasmehnila v Grobljah. Predsednik Kulturnega društva Groblje, Anton Košenina, jih je toplo sprejel v društvo in jim ponudli dvorano, vodenje vaj je prevzela Nevenka Unk Hribovšek in tako se je rodila naša folklorna skupina. Poleg Domžalcev so se priključili še sosedje. Takoj smo pričeli z vajami.

Prve plesne vaje

Začetek je bil težak: nismo imeli godcev, noše niso bile primerne za folklorne nastope, plesalci niso nikoli poznali plesali ljudskih plesov… Hitro smo prebrodili začetne težave in smo, zahvaljujoč strokovnemu vodstvu in vnemi plesalcev, prvi nastop dali že čez pičlih pol leta.
Zgodovinski prvi nastop - april 2008
Tako opogumljeni smo program vsako leto obogatili za vsaj eno novo odrsko postavitev. V pričetku smo vadili enkrat tedensko po dve uri. Ugotovili smo, da to ne zadostuje ter smo pričeli z intenzivnimi vajami dvakrat tedensko. To je skupini dalo zagon.
Z leti se je nekaj članov poslovilo, toda prišli so drugi, uredilo se je kostumiranje, prišli so godci. Ves čas uživamo podporo naše krajevne skupnosti in občine.
Junija 2015 smo člani Folkorne skupine Groblje ustanovili Folklorno društvo Groblje in nadaljevali samostojno pot.
Poleg velikega števila nastopov v domačem kraju smo gostovali doma in v tujini. Pričenši z letom 2009 prirejamo vsakoletni tradicionalni mednarodni folklorni večer V Grobljah kot nekoč. V programu imamo plese Gorenjske, Koroške in Dolenjske. Danes društvo šteje devetintrideset članov, tj. trinajst plesnih parov in šest godcev. Vaje in nastopi ves čas potekajo pod budnim očesom mentorice Nevenke Unk-Hribovšek.

Vabljeni k ogledu

Back to Top