06.02.2020 16:00  Domžale, MGC Bistrica                               Nastop za varovance MGC-ja
01.03.2020  19:00  Mengeš, Kulturni dom                                Območno srečanje folklornih skupin, JSKD Domžale - Kamnik
06.03.2020  16.00  Domžale, Dom upokojencev                     Nastop za varovance doma upokojencev 

12.03.2020     9:00  Ihan, Vrtec Krtek                                      Folklorna delavnica za Vrtec Domžale, Enota Krtek Ihan

20.03.2020  19.00   OŠ Dragomelj                                           Društvo Lipa - Materinski dan
april 2020               Domžale, Češminov park                         Spoznamo se, praznujmo skupaj
4.04.2020               Domžale, Kulturni dom Franca Bernika   20 let otroške folklorne skupine Domžale              
18.04.2020              Domžale, Kulturni dom Groblje               3. otroški festival Pleši, pleši črni kos
12.05.2020    9:30   Domžale, OŠ Rodica                                Folklorna delavnica za učence OŠ
maj 2020                Ljubljana, Pogačarjev trg                          Podeželje v mestu
19.05.2020             Domžale, Kulturni dom Groblje                Teden ljubiteljske kulture - dan odprtih vrat
junij 2020              Domžale, Slamnikarski park                      Slamnikarski sejem
junij 2020              Bistrica na Dravi, KD Svoboda                   Srečanje folklornih skupin
25.06.2020            Dob                                                           Osrednja občinska proslava ob prazniku državnosti
julij 2020               Avstrija                                                      30. kmečki praznik
12.09.2020            Domžale, Športna dvorana                       V Grobljah kot nekoč
13.09.2020            Domžale, Kulturni dom Groblje                Romarski shod k sv. Notburgi v Groblje
sept/okt 2020       Ljubljana, Cankarjev dom                         Festival tretje življenjsko obdobje
oktober 2020       Domžale, Kulturni dom Groblje                Krajevni praznik KS Jarše Rodica

Vabljeni k ogledu

Back to Top