20.03.2020  19.00   OŠ Dragomelj   ODPOVEDANO                  Društvo Lipa - Materinski dan
april 2020               Domžale, Češminov park ODPOVEDANO  Spoznamo se, praznujmo skupaj
4.04.2020               Domžale, Kulturni dom Franca Bernika ODPOVEDANO                                                                                                                                             20 let otroške folklorne skupine Domžale   
18.04.2020              Domžale, Kulturni dom Groblje ODPOVEDANO                                                                                                                                                        3. otroški festival Pleši, pleši črni kos

12.05.2020    9:30   Domžale, OŠ Rodica                                Folklorna delavnica za učence OŠ
maj 2020                Ljubljana, Pogačarjev trg                          Podeželje v mestu
19.05.2020             Domžale, Kulturni dom Groblje                Teden ljubiteljske kulture - dan odprtih vrat
junij 2020              Domžale, Slamnikarski park                      Slamnikarski sejem
junij 2020              Bistrica na Dravi, KD Svoboda                   Srečanje folklornih skupin
25.06.2020            Dob                                                           Osrednja občinska proslava ob prazniku državnosti
julij 2020               Avstrija                                                      30. kmečki praznik
12.09.2020            Domžale, Športna dvorana                       V Grobljah kot nekoč
13.09.2020            Domžale, Kulturni dom Groblje                Romarski shod k sv. Notburgi v Groblje
sept/okt 2020       Ljubljana, Cankarjev dom                         Festival tretje življenjsko obdobje
oktober 2020       Domžale, Kulturni dom Groblje                Krajevni praznik KS Jarše Rodica

Vabljeni k ogledu

Back to Top