Zgodovina

Čas beži

V Domžalah je bilo zelo dejavno Društvo narodnih noš. Člani so predstavljali slovenske narodne noše in ob tem se je porodila ideja,
da bi lahko tudi zaplesali. Iskali so primerno domovanuje in kompetentnega umetniškega vodjo. Sreča se jim je nasmehnila v Grobljah.
Predsednik Kulturnega društva Groblje, g. Anton Košenina jih je toplo sprejel v društvo in jim ponudil dvorano za vadbo. Vodenje vaj je prevzela
Nebenka Unk Hribovšek in s tem se je rodila naša folklorna skupina. Poleg Domžalcev so se skupini priključili še plesalci iz bližnje okolice. Tako
smo pričeli z vajami.
Začetek je bil težak. Nismo imeli godcev,noše niso bile primerne za folklorne nastope, plesalci pa niso poznali ljudskih plesov.
Hitro smo prebrodili začetne težave in smo, zahvaljujoč strokovnemu vodstvu in vnemi plesalcev, prvi nastop opravili že čez pičlih pol leta.

Prve plesne vaje
Zgodovinski prvi nastop – april 2008Tako opogumljeni smo program vdako leto obogatili za vsaj eno novo odersko postavitev. V začetku smo vadili enkrat tedensko po dve uri.
Ugotovili smo, da to ne zadostuje, zato smo pričeli z intenzivnimi vajami dvakrat tedensko. To je skupini dalo nov zagon.

Z leti se je nekaj članov poslovilo, toda vedno so prihajali novi, uredilo se je kostumiranje, prišli pa so tudi godci. Ves čas uživamo veliko
podporo tudi s strani naše KS Jarše – Rodica in občine Domžale.

Junija 2015 smo člani Folklorne skupine Groblje ustanovili Folklorno društvo Groblje in s tem nadaljevali samostojno pot.

Poleg velikega števila nastopov v domačem kraju smo gostovali tako doma kot v tujini. Pričenši z letom 2009 prirejamo vsakoletni mednarodni
folklorni večer, ki so ga poimenovali “V Grobljah kot nekoč”.

V našem programu imamo plese iz Gorenjske, Koroške, Dolenjske in Prekmurja. Danes društvo šteje 39 članov. Aktivnih je trinajst plesalcev
in pet godcev. Vadba in nastopi ves čas potekajo pod budnim očesom mentorice Nevenke Unk – Hribovšek.