Vodstvo

dr.jur. Franc Hribovšek, predsednik

Čeprav v spoštljivih letih, Franci nepretrgoma pleše zadnjih dvajset let, vodi upokojensko folklorno skupino, junija 2015 pa je prevzel funkcijo predsednika našega društva. Glede na to, da je uspodobljen za vodenje odraslih folklornih skupin, lahko priskoči v pomoč Nevenki. On je dal pobudo za ustanmovitev vsakoletnega mednarodnega folklornega večera V Grobljah kot nekoč.

” Ob delu s prijatelji in ob plesu se počutim kot riba v vodi.”

Franci Strle, podpredsednik

Franci pleše v našem društvu od vsega začetka. Uživa v ljudskem petju s svojo plesalko – ženo Minko. Od ustanovitve društva deluje kot podpredsednik društva.

“Nikoli nisem tako utrujen, da ne bi mogel zaplesati polke.”

Nevenka Unk Hribovšek, umetniški vodja

Nevenka je več kot 30 let navdušena plesalka. Plesala je pri slavnih skupinah Emona in Tine Rožanc v Ljubljani. V času petletnega bivanja v Nemčiji je prevzela vodenje jugoslovanske folkolorne skupine v Darmstadtu. Pred dvajsetimi leti se je ponovno posvetila folklori. Osem let je vodila veteransko folklorno skupino Tine Rožanc, leta 2007 pa je prevzela vodenje naše folklorne skupine. Nevenka je za svoj prispevek k dwelovanju društva leta 2007 prejela nagrado Občine Domžale.

“Ples Nevenki pomeni življenje, skratka, vse!” (O Nevenki, njena prijateljica)